Twoja Gmina, Twój Urząd

OZE – informacja dotycząca podpisywania umów!

Informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap podpisywania umów z Mieszkańcami zakwalifikowanymi z listy podstawowej do otrzymania dofinansowania na instalacje:

 • kolektorów słonecznych,
 • pomp ciepła do c.w.u.,
 • kotłów na biomasę.

Przypominamy, że:

 • Zaliczka wynosi 1 000 zł na każdą wnioskowaną instalację. Płatna do 7 dni przelewem po podpisaniu umowy.
 • W tytule przelewu należy podać numer umowy oraz imię i nazwisko osoby podpisującej umowę.
 • Warunkiem podpisania umowy jest uregulowanie płatności dotyczących podatków, opłat za odpady komunalne, wodę i ścieki.
 • Budynek musi być zamieszkany i mieć uregulowany stan prawny.
 • Do podpisania umowy potrzebne będą informację dotyczące:
  • Rodzaju i ilości zużywanego rocznie paliwa służącego do podgrzewania wody użytkowej (do umowy dotyczącej kolektorów słonecznych)
  • Powierzchni/kubatury domu, mocy istniejącego kotła (kW), rodzaju i ilości zużywanego rocznie paliwa służącego do ogrzewania domu (do umowy dotyczącej pieca na biomasę)
 • Pełnomocnictwo w przypadku niestawienia się wszystkich współwłaścicieli budynku (wzór do pobrania na stronie).

Zapraszamy mieszkańców do niezwłocznego podpisywania umów od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorki od 8.00 do 16.00.