Twoja Gmina, Twój Urząd

Ostrożnie z podpisywaniem umów na Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Drodzy Mieszkańcy!

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ostrzega przed osobami udającymi instalatorów OZE współpracujących z gminą.

Nie należy podpisywać umów dotyczących montażu instalacji OZE poza Urzędem Miasta ani wpuszczać obcych do domów

Wszelkie weryfikacje w budynkach mieszkalnych będą poprzedzone informacją na stronie internetowej gminy.

Powiedz o tym sąsiadowi!
Razem będzie bezpieczniej!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem tel. 15 87 61 002