Twoja Gmina, Twój Urząd

Opieka Wytchnieniowa

W dniu 6 marca 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Rudnik nad Sanem, a Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizacji zadania w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” na kwotę 6 783 zł.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub równorzędne.

Ponadto w bieżącym roku złożony został wniosek o pozyskanie środków finansowych w ramach programu „Opieka 75+”. Programem objętych jest dziewięć osób.

Gmina realizuje program opieki wytchnieniowej. Pochyla się nad problemami osób starszych realizując Program „Opieka75+”.

obrazek