Twoja Gmina, Twój Urząd

Odznaczenia dla Strażaków Ochotników

11 lipca w ramach obchodów 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, odbyła się XXVI Podkarpacka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Przy tej okazji nasi strażacy otrzymali wysokie odznaczenia.

Uroczystość była okazją do przekazania wyrazów uznania i wdzięczności wszystkim druhnom i druhom – członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie i wytrwałość.
W gronie wyróżnionych z naszej gminy znaleźli się prezes OSP Kopki Edward Szast oraz burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.
Burmistrz został nagrodzony honorowym Medalem Bolesława Chomycza, a druh Edward Szast – Strażacką Gwiazdą Podkarpacia z numerem 26 (odznaczenie jest numerowane i przyznano ich 100).
obrazek
Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Głównego ZOSP RP dekoruje Edwarda Szasta, Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rudniku nad Sanem
Odznaczeni z powiatu niżańskiego zostali również: Strażacką Gwiazdą Podkarpacia druhowie: Gabriel Waliłko – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Jan Pac – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Marian Cebula -Prezes OSP Nowosielec i Leszek Rogala – Prezes OSP Jeżowe.