Twoja Gmina, Twój Urząd

Odwołanie do KIO w sprawie OZE

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, że w 26.09.2022 r., wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przez Wykonawcę: ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka dla przetargu dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

10.10.2022 r., w Warszawie odbyła się rozprawa, na której Krajowa Izba Odwoławcza uznała stanowisko Gminy za słuszne.
W związku z tym informujemy, że umowa dotycząca dostawy i montażu kotłów na biomasę na terenie naszej gminy jest możliwa do zawarcia z wybranym Wykonawcą.