Twoja Gmina, Twój Urząd

O UNESCO w Uniejowie

W ubiegłym tygodniu (9-11 maja) Uniejowie odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. ,,Dziedzictwo Kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów ”organizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Urząd Miasta w Uniejowie.

 Zgromadziła ona wielu samorządowców, depozytariuszy tradycji oraz ekspertów z Polski, Niderlandów, Niemiec, Finlandii, Włoch i Słowacji. Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem reprezentowali: burmistrz Waldemar Grochowski, który był jednym z prelegentów konferencji oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub.
– Było to niezwykłe wydarzenie poruszające ważną dla samorządowców tematykę zarządzania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Podczas panelów dyskusyjnych rozmawialiśmy m.in. o tym jak uzyskać wpis na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO, dyskutowaliśmy o tradycjach europejskich, które w 2021 r., trafiły na listę UNESCO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów z całego kraju oraz interesariusze, którzy zabiegają o wpisy tradycji na listy UNESCO, więc tym bardziej nasza obecność z Panią dyrektor była tam nieprzypadkowa – powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Konferencja odbyła się w XIV-wiecznym Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Wśród uczestników i prelegentów byli przedstawiciele pobliskiej wsi Spycimierz, w której od 200 lat kultywowana jest tradycja układania kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała. Tradycja ta w 2021 r., została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Polski Komitet ds. UNESCO.