Czas wolny Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowe oblicze rudnickiej „Rusałki”!

Wielofunkcyjna, komfortowa sala kinowo – widowiskowa spełniająca najwyższe standardy techniczne z systemem elektroakustycznym oraz foyer’em, systemem łączności inspicjenta i z systemem rozgłoszeniowym, przeszklony, nowoczesny budynek – m.in. tak ma wyglądać nowe oblicze Domu Kultury w Rudniku nad Sanem. Plany rozbudowy i modernizacji rysują się bardzo ambitnie.

Projekt przebudowy kina
Stworzona zostanie nowa strefa z przestrzenią zapewniającą organizację imprez i spotkań kulturowych. W ubiegłym miesiącu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Rudniku nad Sanem. Wykonawcą jest firma mgr inż. arch. Andrzeja Gawlewicza „Projektowanie Architektoniczne” z Jasła.
Konieczna przebudowa
Obecnie kino „Rusałka” pełni rolę sali koncertowej, widowiskowej, teatralnej i auli na oficjalne uroczystości. Remont pomieszczeń budynku kina, elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego do kina to inwestycja, o której marzyliśmy od lat. Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku wymagał generalnego remontu i przebudowy.
– Nowoczesny sprzęt jest podstawową bazą do tworzenia oferty kulturalnej, mogącej stać się ofertą turystyczną. Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudniku nad Sanem oraz wyposażenie w nowoczesny system do projekcji filmów będzie miało wpływ na zwiększenie potencjału kulturowego naszego obiektu. Mamy nadzieję, że przyniesie efekty w postaci zwiększenia konkurencyjności placówki – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Nowoczesna bryła
Jak zaznacza, całkowicie zmieni się także zagospodarowanie terenu przyległego do obecnego kina. W miejscu obecnej remizy straży pożarnej powstanie przeszklony budynek, w którym będzie możliwość prowadzenia działalności wystawienniczo-kulturowej, a także branży gastronomicznej. Połączony zostanie on z głównym wejściem do kina przeszklonym holem.
Przebudowa pozwoli na stworzenie odpowiadającego wymaganiom dla obiektów teatralnych zaplecza technicznego, w tym m.in. wydzielenie pomieszczeń kabin technicznych, operatora dźwięku i operatora oświetlenia, pomieszczenia obsługi sceny, podręcznych magazynów, rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń biurowych dla pracowników. Projekt obejmuje również remont infrastruktury: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy.
Większy komfort pracy dla artystów
– Adaptacja przyczyni się do stworzenia komfortu pracy dla artystów, którzy zyskają pomieszczenia garderobiane z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia socjalne, szatnie i dodatkowe pomieszczenia pomocnicze. Powstanie również nowe zaplecze sceniczne, poprawi się komfort widzów, a budynek zyska całkowicie nową infrastrukturę. Ponadto wyremontowana zostanie nowa sala widowiskowa oraz powstanie foyer, czyli duże rozległe pomieszczenie przylegające do sali. Przebudowa budynku pozwoli na stworzenie odpowiadającego wymaganiom teatralnym zaplecza technicznego – mówi burmistrz.
Miejsce spotkań mieszkańców
Kino z nowym obliczem stanie się miejscem spotkań wszystkich grup mieszkańców z jednoczesnym nastawieniem na ich animowanie kulturowe. Zmodernizowany budynek będzie alternatywą na spędzenie wolnego czasu mieszkańcom i turystom. Dzięki gruntownej modernizacji Dom Kultury zyska możliwości poszerzenia swojej oferty kulturalnej. Dodatkowo odnowiona sala widowiskowa pozwoli także na wzbogacenie repertuaru. Dzięki takiej ofercie projekt przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej Rudnika nad Sanem – Polskiej Stolicy Wikliny.