Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór do konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2023 rozpoczęty!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłasza, że rozpoczęła nabór do lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie, który potrwa do 5 czerwca 2023 przez generator wniosków znajdujący się po adresem generatorspoleczny.pl.

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

 

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin takich jak:

Zaleszany, Pysznica, Bojanów, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Nisko Ulanów, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Rudnik nad Sanem, Jarocin, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce (pow. tarnobrzeski), Grębów.

Materiały szkoleniowe, regulamin konkursu raz inne formalne dokumenty udostępnione są na stronie http://fundacjasmk.pl/dzialaj-lokalnie. Zachęcamy do śledzenia Fundacji SMK na Facebooku, aby być na bieżąco https://www.facebook.com/FFLSMK.

Fundacja SMK służy również doradztwem:
Koordynatorka konkursu: Elwira Karbarz
Tel.: 880 186 112
e-mail: el.tom.karbarz@gmail.com