Twoja Gmina, Twój Urząd

Montaż kotłów na biomasę

W związku z realizacją w naszej gminie projektu parasolowego OZE rozpoczyna się montaż kotłów na biomasę przez ZPH Krzaczek Sp. z o.o. u mieszkańców, którzy zawarli umowy dotyczące ww. projektu.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje, że jest dostępny:

  • 1 kocioł na biomasę o mocy 10 kW

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani montażem kotła na biomasę powinni złożyć ankietę doboru technicznego.

Ankietę doboru technicznego należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem., ul. Rynek 40, pok. 11.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem: pokój nr 11, telefon 15 8761002 wew. 33.

Przypominamy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dnia 23.04.2018 r. ogłosił uchwałę antysmogową dla Podkarpacia.

Zbliżają się terminy graniczne na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła tj.:

  • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

Informujemy, że mieszkaniec biorący udział w projekcie parasolowym OZE może uzyskać dodatkowe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do wkładu własnego mieszkańca (kwota niedofinansowania z projektu parasolowego OZE).