Twoja Gmina, Twój Urząd

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

obrazek
Konsultacje dotyczące wsparcia z Unii Europejskiej.

14 września  zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
Z konsultacji będzie można skorzystać w  godzinach 9.00-11.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
Szczegółowych informacji udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
ul. H. Sienkiewicza 86
39-400 Tarnobrzeg
tel. 798 771 220, 798 771 194
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl