Twoja Gmina, Twój Urząd

LGD nabór wniosków o dofinansowanie

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w związku z planowanym naborem wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:  

 

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków 1 000 000,00 zł.
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej – limit środków 1 176 000,00 zł.

W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny
i wyboru wniosków przez Radę LGD.

 

Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania
1. Jarocin Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 22.11.2021 r. 11:00
2. Ulanów Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad 22.11.2021 r. 13:00
3. Rudnik nad Sanem Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń 23.11.2021 r. 11:00
4. Jeżowe Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad 23.11.2021 r. 13:00
5. Nisko Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna 25.11.2021 r. 13:00
6. Harasiuki Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach 30.11.2021 r. 11:00
7. Krzeszów Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad 30.11.2021 r. 13:00