Twoja Gmina, Twój Urząd

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM na lata 2023 – 2030

BURMISTRZ GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM na lata 2023 – 2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM NA LATA 2023 – 2030

DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZO PRZESTRZENNA DLA GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM NA LATA 2023 – 2030