Twoja Gmina, Twój Urząd

Konferencja „Europa Karpat

Zmiany w systemie podatków, program rozwoju komunikacji w Europie Środkowej, strategiczne inwestycje planowane w ramach Polskiego Ładu, wojna na Ukrainie oraz transformacja i odbudowa tego kraju – to tylko niektóre tematów poruszonych na 33. Konferencji „Europa Karpat”, która odbyła się 13-14 maja 2022 r., w Krasiczynie.

Burmistrz Waldemar Grochowski uczestniczył w panelu: „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.
Uczestników panelu powitał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Panel prowadził Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch.
Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński udzielił informacji na temat pierwszego i drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów omówili szczegółowe zagadnienia programu Polski Ład.
Pan Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury udzielił szczegółowych informacji na temat ostatniego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zapowiedział uruchomienie programu remontu dróg („nakładki”) i budowy chodników i ścieżek rowerowych.
W dalszej części uczestnicy panelu: starostowie, wójtowie i burmistrzowie zadawali pytania dotyczące poruszanych kwestii przez Panów Ministrów.