Twoja Gmina, Twój Urząd

Komunikat w sprawie punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem została zaopatrzona w odpowiednią ilość tabletek z jodkiem potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Są one przygotowane do dystrybucji w razie konieczności.

Gdy taka sytuacja nastąpi, zostaną wtedy uruchomione punkty wydawania tabletek w lokalach wyborczych, w których Mieszkańcy głosują.

Zaczekaj na ogłoszenie o wydawaniu tabletek wyłącznie przez Urząd Gminy

obrazek