Twoja Gmina, Twój Urząd

Kolejne oświetlenie uliczne w Przędzelu

Wzdłuż ulicy Nowe Osiedle w Przędzelu przy zjeździe z drogi krajowej w kierunku cmentarza pojawiło się oświetlenie.

Docelowo będzie to 11 lamp w technologii LED. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się pierwszy etap tej inwestycji, obejmujący budowę 5 lamp i szafy sterowniczej.

– Oświetlenie uliczne oraz remonty dróg to najczęściej zgłaszane przez mieszkańców potrzeby inwestycyjne. Staramy się by każdego roku przybywało oświetlonych ulic na terenie naszej gminy. Mamy świadomość, że to w dużym stopniu wypływa na poprawę bezpieczeństwa. Wkrótce wzdłuż tej ulicy pojawią się kolejne lampy, które w tym miejscu są koniecznością. Mieszkańcy i odwiedzający cmentarz będą mogli czuć się bezpieczniej – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Pierwszy etap inwestycji kosztował 34 tys. zł i jest w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Przędzel.

Inwestycje realizuje firma „EL-SEK” Patryka Sekulskiego z Rudnika nad Sanem.