Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dla właścicieli psów

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy właścicielom psów, że ich podstawowym obowiązkiem jest:

  • zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,
  • właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się psa poza ogrodzenie,
  • humanitarne traktowanie zwierząt.

Przypominamy również, że właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem.
W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo pouczyć lub nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
Jeśli pies jest bezpański to należy powiadomić Urząd.