Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja o jakości wody SUW ul. Stróżańska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zasilanego przez stację uzdatniania wody przy ulicy Stróżańskiej stwierdzono okresowy wzrost mętności wody przekraczający wartości zalecane.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska do 10 września 2023 r.

Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem, odpowiedzialny za jakość dostarczanej wody jej odbiorcom, podjął działania mające na celu doprowadzenie parametru mętności wody do obowiązujących wymagań.

W czwartek (24.08.2023 r.) zostały przekazane archiwalne i aktualne wyniki badań jakości wody do firmy, która była odpowiedzialna za wyposażenie i wdrożenie procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody.

W poniedziałek (28.08.2023 r.) przeprowadzone zostaną prace zmierzające do zapewnienia należytej jakości wody.

 

Wodociąg zasilany wodą ze stacji uzdatniania wody przy ulicy Stróżańskiej zaopatruje mieszkańców następujących ulic:

 • Armii Krajowej,
 • Daszyńskiego,
 • Dąbrowskiego,
 • Doliny,
 • Głowackiego,
 • Grota Roweckiego,
 • Grzybowa,
 • Harcerska,
 • Hompescha,
 • Kilińskiego,
 • Kończycka,
 • Kordeckiego – za torami,
 • Kościuszki,
 • Leśników,
 • Myśliwska,
 • Nowa,
 • Okulickiego,
 • Piaskowa,
 • Powstańców Styczniowych,
 • Przemysłowa,
 • Rzeszowska,
 • Sandomierska – od numeru 48,
 • Sienkiewicza,
 • Sikorskiego,
 • Słowackiego,
 • Stróżańska,
 • Szkolna,
 • Szpitalna,
 • Targowa,
 • Wojska Polskiego,
 • Wrzosowa,
 • Wspólna,
 • Zygmunta Augusta,
 • Żwirki i Wigury,
 • Osiedla Stróża,  Kolonii Przędzel i Przędzela,