Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dotycząca jakości wody w naszej gminie

Cały czas prowadzone są badania wody.

Badanie wykonane przez Sanepid 17.11.2021 r., potwierdziło obecność bakterii grupy coli w jednostce {jtk} w 100 ml:

Stacja Uzdatniania Wody, ul. Stróżańska: 25 {jtk}

Dom Dziecka Rudnik nad Sanem, ul. Piaskowa: 21 {jtk}

Stacja Uzdatniania Wody, ul. Chopina: 4 {jtk}

Urząd Gminy i Miasta, Rynek 40: 4 {jtk}

 

Tak, ale renomowana firma wynajęta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem „Labolatorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie”, na prośbę Urzędu Gminy i Miasta mogła wykonać tylko dwa badania, w tym samym czasie, co Sanepid. Badania SGS Polska nie potwierdziły obecności bakterii grupy coli:

Stacja Uzdatniania Wody, ul. Chopina: 0 {jtk}

 Stacja Uzdatniania Wody ul. Stróżańska: 0 {jtk}

 

Przypominamy, że gmina uruchomiła punkty dystrybucji wody:

Przędzel: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Przędzel-Kolonia: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Rudnik nad Sanem-Stróża: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Rudnik nad Sanem: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kilińskiego 16.

Woda wydawana jest w godz. od 6.00 do 20.00 do odwołania.

 

Od 20.11.2021 r., – 21.11.2021 r., pod numerem tel: 15 8761 387 w godz. 8.00 – 16.00 będzie trwał dyżur telefoniczny dotyczący koordynacji dystrybucji wody.

Na bieżąco będziemy informować o sytuacji dotyczącej jakości wody.