Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dla Uczestników projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” informujemy, że kwota wkładu własnego nie może podlegać rozliczeniu w zeznaniu podatkowym za rok 2023 i za 2022. W trakcie realizacji projektu nastąpiły zmiany w przepisach uniemożliwiające naliczanie podatku VAT dla „projektów parasolowych”. W konsekwencji tej zmiany Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem nie ma możliwości wystawienia faktury za wniesiony przez Państwa wkład własny, co nie pozwala na rozliczenie Państwa wkładu własnego w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym. Przedstawiona sytuacja dotyczy również zaliczki na kwotę 1000,00 zł, którą Państwo wpłacali na samym początku realizacji projektu.

W związku z powyższym Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem wzywa Uczestników projektu do uzupełnienia wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia ww. projektu i odebrania korekty faktury zaliczkowej (pokój nr 11).

Informacja dla mieszkańców, u których została zamontowana instalacja fotowoltaiczna

 Uczestnicy projektu parasolowego, realizowanego przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne mają prawo do skorzystania z poprzedniego systemu rozliczania energii OZE, tj. „net-metering”, gdzie właściwą formą rozliczenia energii będzie system ilościowy, a nie wartościowy.

Prosimy zatem o weryfikację aneksów do umów kompleksowych na dostawę energii, które otrzymują Państwo od PGE.

Biuro projektu

Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, pok. nr 11

Tel. 158761002 wew.33