Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Od dnia 22 lutego 2021 r. sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi oraz stypendia szkolne załatwiane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.

1. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Pani Monika Cagara – pokój nr 10 (II piętro), tel. 015 876 10 02 wew. 44.

2. Stypendia szkolne:

Pani Ewelina Nowak-Bartosik – pokój nr 9a (I piętro), tel. 015 876 10 02 wew. 28.