Twoja Gmina, Twój Urząd

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w związku z planowanym naborem wniosków oraz prowadzonymi konsultacjami społecznymi w zakresie zmian LSR

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:  

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków 434 447,48 zł (8 dotacji).

W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

W trakcie spotkań informacyjnych odbędą się także konsultacje społeczne w związku z planowanym zwiększeniem środków finansowych dla działania LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania
1. Jarocin Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 25.05.2021 r. 11:30
2. Nisko Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna 25.05.2021 r. 13:30
3. Krzeszów Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad 26.05.2021 r. 10:00
4. Harasiuki Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach 26.05.2021 r. 12:00
5. Rudnik nad Sanem Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń 27.05.2021 r. 11:00
6. Jeżowe Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad 27.05.2021 r. 13:00
7. Ulanów Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad 01.06.2021 r. 12:00