Twoja Gmina, Twój Urząd

Gmina sprzedaje samochód

Burmistrz Gminy i Miasta  Rudnik nad Sanem ogłosił przetarg na sprzedaż samochodu marki Renault Megane Grandtour stanowiącego własność Gminy.

Pojazd jest z 2004 r., i służył pracownikom przez 4 lata. Cena wywoławcza wynosi 2 520 zł.

Procedura sprzedaży prowadzona jest w drodze złożenia pisemnych ofert. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 300 zł.

Samochód o pojemności 1598,00 cm3 można oglądać na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek 40 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu, nr tel: 15 8761 002 wew. 40.

Ogłoszenie o przetargu oraz wzory dokumentów przetargowych można pobrać na stronie internetowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem www.rudnik.pl. lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Oferty pisemne należy przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu do 3 sierpnia 2022 r., do godz. 15:30 w kopercie, oznaczonej nazwą i adresem oferenta, zaadresowanej na adres Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem z dopiskiem „Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Renault Megane” lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  info@rudnik.pl.

Otwarcie ofert odbędzie się 5 sierpnia 2022 r., o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala nr 13.

Dodatkowe informacje o przetargu i o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie, w biurze nr 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 876 10 02 wew. 40.

Ogłoszenie o przetargu