Twoja Gmina, Twój Urząd

Dzień Sołtysa

12 marca 2023 r. Pan Poseł Jerzy Paul zaprosił do Leżajska sołtysów i przewodniczących osiedli wraz z burmistrzami i wójtami na spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Na zaproszenie Pana Posła przybyły delegacje samorządowe z kilku powiatów: leżajskiego, rzeszowskiego i niżańskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od występu Pani Sylwii Piotrowskiej, której akompaniował Adrian Adamski.

obrazek

W swoim wystąpieniu Pan Poseł Jerzy Paul podkreślił znaczącą rolę działalności sołtysów i przewodniczących osiedli w życiu społeczności lokalnych. Złożył również serdeczne podziękowania za pracę i życzenia na przyszłość. Później było wręczenie podziękowań i wspólne zdjęcia. W spotkaniu uczestniczyła również nasza delegacja z Rudnika nad Sanem.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

Na zdjęciu od lewej Tomasz Karaś – Przewodniczący Osiedla nr 4 w Rudniku nad Sanem,
Kazimierz Ruchaj – Przewodniczący Osiedla nr 1 w Rudniku nad Sanem,
Zenon Słoniec – Sołtys Sołectwa Kopki,
Bożena Małek – Sołtys Sołectwa Przędzel,
Waldemar Grochowski – Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
Jerzy Paul – Poseł na Sejm,
Zofia Wójcik – Sołtys Sołectwa Chałupki,
Tadeusz Ruchaj – Przewodniczący Osiedla nr 2 w Rudniku nad Sanem.