Twoja Gmina, Twój Urząd

Dzieci z Europy solidarni z Ukrainą

Pod koniec kwietnia do burmistrza Waldemara Grochowskiego zgłosili się przedstawiciele szkół polsko – francuskich z prośbą o włączenie się w akcję pomocy dla Ukrainy.

Zadeklarowali przekazanie darów zebranych w szkołach i przekazanie ich na rzecz potrzebujących ofiar wojny. Kilka ton żywności, środków chemicznych i medycznych trafiło do ukraińskich matek i dzieci, przebywających na terenie naszej gminy, a część z tych darów została przekazana na Ukrainę.
– Dziękuję za zorganizowanie zbiórki darów, za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w dramatycznej sytuacji i potrzebują pomocy. Wojna dotyka wszystkich, zwłaszcza dzieci. Los najmłodszych jest nam szczególnie bliski. Dzieci dorastają niezależnie od sytuacji na świecie i my chcemy im w tym pomóc. W ramach solidarności uczniowie z naszych szkół przygotowali kartki z podziękowaniami i pozdrowieniami dla kolegów z Francji, którzy zebrali dary dla dzieci z Ukrainy. Również do nas trafiły prace plastyczne od dzieci z Francji z podziękowaniami dla polskich kolegów. To bardzo miły i wdzięczny gest. Serdecznie dziękuję! – powiedział Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Dystrybucją darów zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem. Za okazane wsparcie dziękujemy:
– Dyrekcji Szkoły L’ecolen Les Bergeronnettes a Mezy-sur-Seine, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom szkoły,
– Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu,
– całemu Zarządowi Polskiej Szkoły im. Marii Curie – Skłodowskiej, Rodzicom, Uczniom szkoły oraz Parafianom z Kościoła Św. Bernadetty w Argenteuil.