Twoja Gmina, Twój Urząd

Drogi i wodociąg na finiszu

W gminie Rudnik nad Sanem systematycznie realizowane są inwestycje poprawiające jakość infrastruktury technicznej. W ostatnich miesiącach przybyło kilka odnowionych odcinków dróg, a także zakończono rozbudowę wodociągu w Stróży.

Przebudowana ulica z nowym chodnikiem po prawej stronie, oraz nową nawierzchnią asfaltową

– W ramach inwestycji drogowych przebudowano łącznie 600 m dróg gminnych za blisko 390 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy i środków zewnętrznych. Zmodernizowany został odcinek drogi dojazdowej na działce nr 1195 w Przędzelu – za nowym kościołem, przebudowano nawierzchnię na działce nr.ewid. 2294/6 –  tuż za budynkiem Urzędu Gminy i Miasta, ponadto przebudowano ulicę Harcerską w Rudniku nad Sanem, a także zagospodarowano teren wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu – Koloni. Wszystkie prace wykonywała firma Molter z Rudnej Małej – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Jak zaznacza, kolejną ważną inwestycją na terenie gminy była budowa sieci wodociągowej w Rudniku – Stróży. Za kwotę 1,7 mln udało się rozbudować Stację Uzdatniania Wody przy ul. Stróżańskiej i wybudować 7,60 km sieci wodociągowej. Możliwość wpięcia się do nowej sieci uzyskało ponad 220 gospodarstw domowych.

– Obecnie jesteśmy po odbiorze inwestycji. Czekamy jeszcze na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opinię Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. Cieszę się, że inwestycja  znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wydajności pracy SUW przy ul. Stróżańskiej, spełni oczekiwane wymagania do obsługi nowej grupy odbiorców sieci, jak również ograniczy deficyt wody w okresach szczytowego poboru, jaki jest notowany w sezonie letnim – dodaje burmistrz.

Budowa wodociągu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 193 682,37 zł, co stanowiło 85 % wydatków kwalifikowanych. Wykonawcą robót było Przedsiębio Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa  „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska.