Twoja Gmina, Twój Urząd

Dotacja na zakup wielozadaniowego pojazdu dla gminy Rudnik nad Sanem

W dniu 12 października 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Adama Skibę, a Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, reprezentowaną przez zastępcę burmistrza Dariusza Świtę i skarbnik Grażynę Reichert.

W ramach zawartej umowy gmina otrzymała dotację na zakup wielozadaniowego, czterokołowego pojazdu terenowego z napędem na cztery koła (typu UTV). Pojazd przystosowany będzie do przewozu dwóch osób, wyposażony jest w pług mocowany z przodu, oświetlenie LED, oświetlenie ostrzegawcze, osłony podwozia, wyciągarkę elektryczną sterowaną pilotem.

Wartość całkowita zadania to 120 000,00 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosi 96 000,00 zł (co stanowi 80,00 %). Dotacja pochodzi ze środków na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem i likwidacją jej skutków.

Dziękujemy!