Twoja Gmina, Twój Urząd

Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kopki ul. Kwiecińskiego.

Realizacja inwestycji będzie obejmowała wykonanie robót budowlanych w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kopki, ul. Kwiecińskiego.


Planowane roboty to:
– budowa drogi pieszo-rowerowej o długości 990m,
– kanalizacji deszczowej o długości ok. 800m,
– dwóch oświetlonych przejść dla pieszych.

 

PZT Rudnik – mapa do pobrania

 

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn: budowa drogi pieszo-rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów, budowa kanalizacji deszczowej, wylot kanalizacji deszczowej do rowu, budowa odcinków oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 3435/1, 1303/1, 1308, 1309, 1325, 1327 i 1352 w Kopkach (gm. Rudnik nad Sanem) oraz na działce nr ew. 1040 w Koziarni (gm. Krzeszów).