Twoja Gmina, Twój Urząd

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

obrazek

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2021 poz. 815)

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg ten omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronach:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-tejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html