Twoja Gmina, Twój Urząd

Budynek, w którym znajduje się Poczta Polska przejdzie gruntowny remont

12 stycznia 2024 r. dokonano przekazania terenu i placu budowy w związku z realizacją zadania pn. „Remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.”.

Wykonawcą remontu jest Konsorcjum firm: MP BUDOWNICTWO FINANSE sp. z o.o. z Jarosławia i ARTBUD sp. z o.o. z Jarosławia.

W ramach umowy wykonana zostanie nowa elewacja, wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Remont budynku Poczty Polskiej jest dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 482 160,00 zł, co stanowi 98% wartości zadania.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 492 000,00 zł, wkład własny Gminy i Miasta 9 840,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych to sierpień 2024 r.