Twoja Gmina, Twój Urząd

Bardzo dobre wyniki naszych uczniów!

Absolwenci szkół podstawowych po prawie dwóch miesiącach oczekiwania poznali wyniki egzaminu, który jest ich przepustką do liceów i techników. Jakie szkoły wypadły najlepiej naszej gminie?

W dniach od 24 – 26 maja uczniowie klas VIII przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Z informacji opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie wynika, że uczniowie z naszych szkół uzyskali bardzo dobre wyniki! Najlepsi okazali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem.

– Gratuluję naszym tegorocznym absolwentom osiągnięcia świetnych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki uzyskane z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego to najlepsze wyniki w powiecie niżańskim. Świadczą o wysokim poziomie zdających i bardzo dobrym przygotowaniu do egzaminu. Dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie. Życzę powodzenia w przyszłości oraz wielu sukcesów – powiedział burmistrz Waldemar Grochowski.

Ósmoklasiści z naszej gminy uzyskali średni wynik 65,56% ze wszystkich przedmiotów. Taki wynik dał nam 12 miejsce w województwie podkarpackim w rankingu gmin, opracowanym przez portal informacyjny Nowiny24.pl.

Fot. Print screen: https://nowiny24.pl/w-tych-40-gminach-podkarpacia-osmoklasisci-najlepiej-zdali-egzamin-ranking/ga/c5-16476399/zd/58409927

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rudnik nad Sanem na tle powiatu, województwa i kraju w roku szkolnym 2021/2022