Twoja Gmina, Twój Urząd

Badania dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na  terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie przez ankieterów (telefonicznie lub osobiście) dotyczące gospodarstw rolnych.

16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

obrazek