Twoja Gmina, Twój Urząd

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

14 lutego 2024 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rudnik nad Sanem, a Wojewodą Podkarpackim, na podstawie której pozyskaliśmy środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 w kwocie 186 762 zł.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania      w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Wsparciem objęto osiem osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym spełniających wymogi programu.

Gmina udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami realizując drugi rok program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

obrazek