Twoja Gmina, Twój Urząd

ANKIETA DO STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM NA LATA 2023 – 2030

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam do wypełnienia niniejszej anonimowej ankiety, dzięki której będziemy mogli wspólnie zdecydować o kierunkach rozwoju naszej Gminy.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030. Niezbędnym działaniem w ramach opracowania nowej strategii rozwoju gminy jest ocena jakości życia przedstawiona przez Państwa – Mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Na podstawie tej oceny wspólnie będziemy mogli opracować kierunki działań, które przyczynią się w okresie 2023 – 2030 do podniesienia jakości życia na terenie naszej gminy.

Zapraszam do wypełnienia elektronicznej ankiety, która  jest anonimowa, związana jest jedynie z prowadzonym badaniem na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i udział w badaniu.

Waldemar Grochowski

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

Link do elektronicznej wersji ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn9Y3oyDz8vJnup4WxberhI3H3lA4d1ms5m73xcRwG2CQNw/viewform

Ankietę można przekazać również do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, w wersji papierowej lub elektronicznej (skan ankiety) na adres:  info@rudnik.pl

Badanie prowadzone jest do dnia 31.01.2023 r.

Szczegółowe dane dotyczące opracowywanej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem znajdują się na stronie www.rudnik.pl

Ankieta – do pobrania