Twoja Gmina, Twój Urząd

Akcja Krwiodawstwa

21.08.2021 przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Rudniku nad Sanem odbędzie się akcja krwiodawstwa.
Zapraszamy od godziny 9.00 do 12.00