Twoja Gmina, Twój Urząd

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2023 r. w Rudniku nad Sanem burmistrz Waldemar Grochowski i sekretarz gminy Lucyną Zygmunt zapalili znicze pod pomnikiem w centrum miasta upamiętniając wybuch II Wojny Światowej.

1 września 1939 r. Niemcy dokonały napaści na Polskę. Aby usprawiedliwić to działanie, nazistowscy propagandyści oskarżyli Polskę o prześladowanie mieszkających w niej etnicznych Niemców. Fałszywie twierdzili również, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami – Wielką Brytanią i Francją – planuje okrążenie i rozbiór Niemiec. SS, w porozumieniu z wojskiem niemieckim, zorganizowało „Prowokacja Gliwicką” – pozorowany atak na niemiecką stację radiową. Niemcy fałszywie oskarżyli o ten zamach Polaków. Hitler wykorzystał tę akcję do rozpoczęcia kampanii „odwetowej” przeciwko Polsce.

Niemcy rozpoczęły niesprowokowany atak 1 września 1939 r. o 04:45. Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte. Kilka minut wcześniej niemieckie bombowce zaatakowały Wieluń.

Hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę siłami składającymi się z ponad 2 000 czołgów, wspieranych przez prawie 900 bombowców i ponad 400 samolotów myśliwskich. W sumie Niemcy wykorzystały 60 dywizji i prawie 1,5 miliona ludzi. Atakując z Prus Wschodnich i Niemiec na północy, a także ze Śląska i Słowacji na południu, niemieckie jednostki szybko przełamały polską obronę wzdłuż granicy i ruszyły na Warszawę w zmasowanym ataku okrążającym.