Twoja Gmina, Twój Urząd

800 tysięcy na ulicę Podborze w Kopkach!

784 777,00 zł – dokładnie taką kwotę otrzyma Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem na przebudowę ulicy Podborze w Kopkach.

Zarząd Województwa Podkarpackiego 4 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na zadania typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 110 wniosków, z czego
7 zostało wycofanych. Wniosek Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem znalazł się na 37 miejscu listy rankingowej i został skierowany do dofinansowania
z 56 innymi.

– To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców, ponieważ stan drogi nie jest zadowalający. Obecna nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Uszkodzenia i nierówności, uniemożliwiają bezpieczny przejazd. Z remontem ulicy czekaliśmy na budowę sieci kanalizacyjnej, która ze względów technicznych zaprojektowana jest w drodze. Cieszy fakt, że na terenie naszej gminy zostaną zrealizowane kolejne projekty związane z przebudową dróg. Takie inwestycje są niezwykle potrzebne mieszkańcom. Wpływają na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększają komfort poruszania się pieszych – mówi burmistrz Waldemar Grochowski.

W wyniku realizacji zadania przebudowana zostanie droga gminna na odcinku
o długości 561 m wraz z przebudową istniejących przepustów i zjazdów indywidualnych. Ponadto wybudowane zostanie jednostronne pobocze asfaltowe oddzielone od jezdni linią odblaskową. Całkowita wartość przebudowy
to 1 233 344,86 zł.

obrazek