Twoja Gmina, Twój Urząd

5 – milionowa umowa na kanalizację podpisana!

We wtorek, 10 stycznia 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się oficjalnie podpisanie umów na otrzymanie dotacji z działania: „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. r.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, na budowę kanalizacji w Przędzelu otrzymała  dokładnie 4 949 865,00 zł mln zł.  Stosowną umowę podpisał burmistrz Waldemar Grochowski przy kontrasygnacie Pani Skarbik Grażyny Reichert.

W ramach realizacji umowy w Przędzelu powstanie:

✓4 przepompownie ścieków,

✓4 676 m rurociągu grawitacyjnego i 754 m rurociągu tłocznego (razem 5 430 m rurociągów),

✓1 217 m wodociągu.

Do sieci wodociągowej będzie mogło się włączyć: 39 gospodarstw (około 117 osób), z kolei do sieci kanalizacyjnej: 125 gospodarstw (około 375 osób).

– Budowa kanalizacji to niezmiernie ważna inwestycja w naszej gminie. Obecnie w Przędzelu od kilku tygodni trwają prace związane z budową kanalizacji w ramach pierwszego etapu finansowanego z Polskiego Ładu.  Wkrótce ogłosimy przetarg na wykonanie kolejnego etapu, na który właśnie otrzymaliśmy dotację.  – informuje burmistrz Waldemar Grochowski.

Autor zdjęcia: Daniel Kozik/Biuro prasowe UMWP