200 lat Panie Franciszku!

200 lat Panie Franciszku!

Pan Franciszek Andres z Kopek, 26 grudnia obchodzić będzie swoje setne urodziny. Z tej okazji, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Przemysławem Zygmuntem oraz Zastępcą USC Marią Krzemień wybrali się z przedświąteczną wizytą, aby złożyć dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia, wręczając bukiet kwiatów, list gratulacyjny i słodki upominek. Continue reading