„Tradycja pleciona wikliną” – premiera publikacji i oficjalne zakończenie projektu

„Tradycja pleciona wikliną” – premiera publikacji i oficjalne zakończenie projektu

14.12.2022 r., w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste zakończenie projektu: „Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”. Było to jedno ze wstępnych działań przygotowujących tradycje wikliniarskie do wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Zwieńczeniem projektu była premiera publikacji pt.: „Tradycja pleciona wikliną”. Continue reading