Szkoły, przedszkola, żłobek

Wyniki egzaminów uczniów klas ósmych

Znamy już wyniki majowego obowiązkowego egzaminu uczniów klas ósmych! Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem okazała się najlepszą placówką w Polsce!

Po ogłoszeniu wyników egzaminów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczniowie i nauczyciele szkół z terenu naszej gminy mają powody do dumy.
– Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem osiągnęła bardzo wysoki wynik z matematyki (62%) i języka angielskiego (80%), czyli dużo wyższe niż w powiecie, województwie i kraju – mówi Halina Sobota, kierownik Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
Także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uzyskali wyższe wyniki z języka angielskiego (69%) niż średnia powiatu, województwa i kraju.  Z kolei z języka polskiego wyróżniła się Publiczna Szkoła w Kopkach, która prześcignęła średnie wyniki dla powiatu, województwa i kraju. Dobre wyniki z języka polskiego osiągnęli uczniowie ze szkół w Kopkach i Rudniku nad Sanem (PSP 2 i PSP 3).
Ogółem szkoły w Gminie Rudnik nad Sanem uzyskały średni wynik z języka polskiego i matematyki niższy od powiatu województwa i kraju. Średni wynik z języka angielskiego był wyższy od powiatu, ale niższy  w województwie i kraju.
– Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzaminu. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.
– Cieszymy się i jednocześnie gratulujemy nauczycielom i uczniom wysokich wyników. To dla nas duma mieć taką zdolną młodzież i nauczycieli – mówi Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
obrazek