Mieszkam w Rudniku nad Sanem Twoja Gmina, Twój Urząd

Umowa na przebudowę dróg gminnych podpisana!

Dzięki środkom przebudowywane są drogi gminne.

Od lewej dyrektor Wydziału Infrastruktury Krzysztof Sopel, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Skarbnik Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Grażyna Reichert, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski i zastępca Burmistrza Dariusz Świta

W czwartek 2 września 2021 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbyła się uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowę na realizacje tego zadania w obecności Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera podpisali: w imieniu Wojewody Podkarpackiego – dyrektor Wydziału Infrastruktury Krzysztof Sopel, Skarbnik Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Grażyna Reichert oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

 Całkowita wartość zadania to dokładnie 2 733 797,28 zł. Kwota dofinansowania wynosi 60 procent całkowitych rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zadania czyli 1 640 278,00 zł.

Przebudowywane są drogi gminne: ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Żwirki i Wigury.