Mieszkam w Rudniku nad Sanem Twoja Gmina, Twój Urząd

Trwa przebudowa czterech dróg

Od kilku dni trwają prace związane z remontem na ul. Hernicha, ul. Zwycięstwa, ul. Tysiąclecia i ul. Asnyka w Rudniku nad Sanem.

Łączna wartość tej inwestycji to 941 745,60 zł, z czego 565 047 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje między innym: nowe chodniki, elementy odwodnienia, kanały technologiczne, oznakowanie poziome oraz pionowe. Wykonanie frezowania, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej.

Planowany termin zakończenia robót to początek maja przyszłego roku.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowe M-Via Sp. z o.o.

 

obrazek

obrazek

obrazek