Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Ruszyła budowa chodnika w Kopkach

Rozpoczęła się budowa chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej Nr 77 w Kopkach.

Prace wykonuje Konsorcjum Firm: Firma Handlowo – Usługowo Produkcyjna BRUK – MAR i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego M-VIA Sp. z o.o. Wczoraj odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy.

– Dziękuję Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi, który rok temu skierował do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad program inwestycji dla tego zadania. Chodnik umożliwi odseparowanie ruchu pieszych od pojazdów iRuszyła budowa chodnika w Kopkach  zapewni ciągłość w komunikacji pomiędzy zabudową mieszkalną, a zatokami autobusowymi. Nasi mieszkańcy będą mogli w końcu bezpiecznie poruszać się wzdłuż tej drogi – mówi Waldemar Grochowski burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Chodnik powstanie na dwukilometrowym odcinku, biegnącym od Rudnika nad Sanem w kierunku ronda po prawej stronie drogi.
Wartość inwestycji wyniesie ok 2,2 mln zł.