Mieszkam w Rudniku nad Sanem

Nowoczesna remiza OSP już po odbiorze technicznym

Nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem przeszła już odbiór techniczny. Jest jedną z najnowocześniejszych remiz w regionie.

Remiza składa się części garażowej na trzy samochody oraz zaplecza socjalno – administracyjnego i świetlicy. W budynku jest również miejsce na magazyn Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

Nowoczesny budynek remizy wpłynie na jakość i skuteczności działań jednostki. Zapewni dobre warunki do przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń.

Łączny koszt inwestycji to kwota 1,4 mln złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 0,5 mln zł. Na sesji 4 lutego 2022 r., Rada Miejska przeznaczyła 40 tys. zł na doposażenie w sprzęt i urządzenia monitoringu.