Mieszkam w Rudniku nad Sanem

5 milionów na kanalizację w Przędzelu!

4 998 665,00 zł – dokładnie taką kwotę otrzyma Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Przędzelu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem znalazła się na pierwszym miejscu z największą liczbą uzyskanych punktów: 22,5.

– Cieszy fakt, że na terenie naszej gminy zostaną zrealizowane kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno–ściekową. Takie projekty są niezwykle potrzebne mieszkańcom. Dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł pozwoli nam zrealizować kolejne etapy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Przędzelu. Zakończyliśmy już odbiór dokumentacji dotyczący kanalizacji w tej miejscowości i kończymy prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Mieczysława Karasia, ul. Piaskowej i ul. Krótkiej – mówi burmistrz Waldemar Grochowski, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Jak zaznacza, 5 mln zł z PROW-u i 13 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład będziemy budować kanalizację sanitarną w Kopkach i w Przędzelu i poprawimy jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Przędzelu dofinansowane zostanie w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego w dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku.