Decyzja zatwierdzająca nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku w powiecie niżańskim

Informacja Powiatu Niżańskiego dotycząca ćwiczeń NATO

Podatek

Podatek

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2024 г. w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

Continue reading

500 000 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dla Gminy Rudnik nad Sanem

Ruch kolumn pojazdów wojskowych

Ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Continue reading